UlRi4You

We do excellence right!

ULRI4YOU Diensten

U bent ondernemer, CEO, manager en:

  • U bent op zoek naar focus op zaken die cruciaal zijn om succesvol te worden?
  • U wilt de klant centraal stellen in de gehele keten?
  • U wilt zich onderscheiden van uw concurrenten?

Wij helpen u met een duurzame verbetering van uw processen. Dat leidt tot een grote verbetering van de resultaten zoals: innovatie, hogere productiviteit, betere productkwaliteit én meer werkplezier. Hierdoor kunt u sneller en tegen lagere kosten een product produceren of een dienst verlenen. 


Verbetertraject

Business Model & Strategie  

Verbetertraject

Management Systemen & Processen 

Dit verbetertraject om een sterk presterende organisatie te worden gaat wat verder dan een dag brainstormen met het Business Model Canvas. Het vergt meer tijd en meer inspanning om tot echte Business Model Innovatie te komen. We volgen een gestructureerd stappenplan om tot het meest optimale plan te komen.

Stap 1 – Introductie

De eerste dag is een inleiding Business Modelling. Doel van de dag is iedereen bekend maken met de methodieken en een roadmap te bepalen voor het traject.

Stap 2 – Externe omgeving

In deze stap gaan we de externe omgeving van uw bedrijf bekijken. We doen dit om een goed beeld van uw bedrijf te krijgen en om externe krachten in beeld te brengen. Bij deze stap zoomen we als het ware uit en gaan we rustig kijken hoe de wereld rond uw bedrijf eruit ziet.

Stap 3 – Uw businessplan onder de loep

In deze nemen we uw businessplan onder de loep. Afhankelijk van de situatie van stap 2 bepalen we welke tools we hier gaan inzetten. Is er bijvoorbeeld veel druk van concurrenten dan gebruiken we de Blue Ocean Strategy, willen we onze producten of diensten beter op de klantenwens aan laten sluiten dan gebruiken we het Waarde Propositie Canvas.

Stap 4 – Pressurecooker

Met alle kennis die we hebben verkregen uit de voorgaande sessie gaan we onder druk aan de slag om het meest optimale businessmodel te ontwerpen. 

Stap 5 – uitwerking en implementeren

Het businessmodel voor uw bedrijf hebben we nu klaar. Toch is er nog veel werk, we moeten de aannames nog checken door middel van experimenten en de uitkomsten verwerken in het businessplan. Daarnaast gaan we dit vertalen in een strategie gekoppeld aan een concreet stappenplan maken om het te implementeren in uw bedrijf. 

Dit verbetertraject gaat over het inrichten van een sterk managementsysteem en robuuste processen. Het gaat om het maximaliseren van de resultaten door het optimaal inrichten van alle (operationele) processen binnen uw organisatie. Bij het optimaliseren van de processen dient u uw klant centraal te stellen. De status van sterk presterende organisatie kan alleen worden bereikt wanneer de organisatie in staat is zichzelf voortdurend te verbeteren.

Dit vereist motivatie en betrokkenheid van de medewerkers, maar ook een leiderschapstijl en cultuur waarin verbeteringen beloond en gestimuleerd worden. Voor dit trajecten maken wij gebruik van Lean technieken. Continu verbeteren gebeurt niet vanzelf maar vereist goede begeleiding en de juiste tools.

Wij volgen het navolgende stappenplan:

Stap 1 introductie:

Allereerst doen we een Lean assessment om te kijken waar we staan en om het doel te bepalen. We laten uw personeel door middel van een masterclass Lean kennismaken met de tools. Hierdoor is men in staat om volgens de Lean structuurprocessen te verbeteren met een aantoonbaar resultaat. Deze vaardigheid heeft betrekking op bedrijfsprocessen ongeacht het beroepenveld

Stap 2 uitvoeren fasen plan

Vanaf stap 2 gaan we verder met de Lean Technical en doorlopen we de DMAIC-cyclus. Na het volgen van dit traject is uw personeel in staat om Lean projecten te faciliteren, te ondersteunen en de verantwoordelijken van Lean- events te begeleiden.

Tijdens dit traject gaan we gefaseerd te werk volgens een 3 fasen plan. In Fase 1: stellen we de kaders vast, in fase 2: (verder) ontwikkeling van Lean binnen uw bedrijf en in fase 3: het verfijnen van voortdurend verbeteren. 
E-mailen
Bellen
Map
Info